In- & uitschrijven

Onderwerp

Uw naam (verplicht)

geboortedatum (verplicht)

Uw adres (verplicht)


Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

medische bijzonderheden
JANEE

wedstrijden
JANEE

Het lidmaatschap is gebaseerd op één jaar. Dit wordt automatisch met een jaar verlengd. Onder ‘jaar’ verstaat INO het kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk uiterlijk 1 maand voor einde van het zwemseizoen. Indien opzegging plaats vindt tijdens het zwemjaar zoals boven genoemd, dan bent u wel de volle contributie verschuldigd over het resterende zwemjaar.