Het bestuur

Voor het jaar 2016/2017 bestaat het bestuur van Zwemverening INO uit de volgende leden:

Voorzitter Peter Beerse
Secretaris Sharon Baaij
Penningmeester Han Rummens
Jeugdcommissie Gea Bolluijt
Wedstrijdcommissie Han Rummens
Marketing Reinder Dijkstra
Algemeen bestuurslid Anneke van Leijden