Contributie

Als recreatieve zwemvereniging streven wij ernaar dat het voor iedereen mogelijk is om te kunnen sporten en dus ook bij Zwemvereniging INO te kunnen zwemmen.

Contributie 2018:

De contributie bedraagt dit jaar: € 95,-.
Leden in de groepen 4 en 5 kunnen een uur trainen.
De contributie voor 60 minuten bedraagt: € 135,-.

Contributie 2019:

De contributie bedraagt dit jaar: € 97,50.
Leden in de groepen 4 en 5 kunnen een uur trainen.
De contributie voor 60 minuten bedraagt: € 137,50.

De contributie wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Bij inschrijving worden eenmalig administratiekosten à € 4,50 in rekening gebracht.