Het bestuur & trainers

Onderstaand vind je de namen van het bestuur en de trainers van Zwemvereniging INO;

HET BESTUUR
functie naam e-mail
Voorzitter Peter Beerse voorzitter@zvino.nl
Secretaris Sharon Baaij info@zvino.nl
Penningmeester Han Rummens penningmeester@zvino.nl
Jeugdcommissie Gea Bolluijt evenementen@zvino.nl
Marketing/website Reinder Dijkstra pr@zvino.nl
Algemeen bestuurs lid vacant
DE TRAINERS
Marco Bolluijt dinsdag en zaterdag
Lieke de Heus zaterdag groep 1 t/m 3